POHYB A SÍLA (pro pokročilé)
Síla je dovednost a umění. Nauč se být silným. Silový potenciál těla začíná u dechu, neuromotorické aktivace, koncentrace, stability, správných intervalů odpočinku a optimálního nastavení dlouhodobého tréninku.
Kurz je veden lektory s mezinárodní certifikací jedné z nejznámějších světových škol sílového a kondičního tréninku: StrongFirst.
Stále se setkáváme s mylnými představami o tom, co to znamená být silný. Není to pouze číslo Vašeho osobního rekordu na Mrtvý tah: to je pouze finální výsledek práce a systému cvičení.
Síla v našem pojetí znamená potenciál ke všem ostatním aktivitám, ať už sportovním nebo aktivitám každodenního života. Pokud Vám chybí tato „síla“, je velmi pravděpodobné, že se časem ocitnete ve svém tréninku na hranici zranění nebo vyhoření.
NÁS KURZ BUDE SESTAVEN TAKTO:
Dýchání v izometrických pozicích
Dýchání v dynamických pozicích
Zpevňování v izometrických pozicích
Zpevňování v dynamických pozicích
Technika základních cviků s Ketlebells:
Pohárový dřep, mrtvý tah, striktní tlak, KB švih, pozved (TGU).
Kurz má 8 lekcí.
Cena kurzu je 1.500 Kč.
KURZ DÁLE OBSAHUJE:
osobní konzultace s trenérem a doporučení k dalším aktivitám
Trenéři
Partneři
Číslo účtu: 2901929131/2010, FIO Banka a.s.
Copyright © 2020, všechna práva jsou vyhrazená FitFactory Třinec.